Nowy App z indywidualną nazwą iDriveSafe

 Podajemy dwie wiadomości, jak zwykle dobrą i złą. Będzie to pozytywna wiadomość dla wszystkich firm, które monitorują swoje pojazdy. Od teraz będziecie mogli nie tylko widzieć ich pozycję, ale także poznać zachowanie kierowców i sposób traktowania ich czterch kół. Natomiast negatywna wiadomość adresowana jest do kierowców i „zawodników”, którzy mocno wierzą, że "zasady są po to, aby je łamać"!

Na świecie istnieje niewiele kompleksowych systemów kontroli jakości jazdy, dlatego przygotowaliśmy łatwą w obsłudze i bardzo skuteczną aplikację, która pozwala zdefiniować, kto zasługuje na marchewkę lub kij.

  • iDriveSafe1

Nowy App z indywidualną nazwą iDriveSafe (bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu!). System monitoruje drogę z komputera pojazdu, co pozwala nie tylko przedłużyć żywotność samochodu, lecz także  zapewnienić bezpieczeństwo towarów, jeśli mówimy o firmie przewozowej.

Co to jest iDriveSafe i jak to działa? Cóż, dziś App rejestruje trzy główne parametry: nagłe przyspieszenie, ostre zakręty i ostre hamowania. Jak to się dzieje? Aplikacja zczytuje wiadomości wraz ze współrzędnymi otrzymanymi z urządzenia GPS i porównuje jaka odległość została pokonana w danym czasie i jak zmieniła się prędkość pojazdu. Powiedzmy, że pojazd przyspieszono do 50 km / h, na przykład w ciągu 2 sekund. W związku z tym można wyciągnąć wniosek, że kierowca przyśpieszył zbyt szybko. Tak wygląda uproszczony przykład działania systemu.

Ta sama metoda jest używana do określenia „ostrego hamowania” i „ostre zakręty”. Według uzyskanych danych jest zbudowany kompletny obraz podróży, który składa się z trzech rodzajów parametrów. Wszystkie te parametry razem tworzą ostateczny wynik, który precyzyjnie wskaże styl jazdy kierowcy.

Każdy użytkownik gps.extreme-trans.pl może otworzyć aplikację iDriveSafe na karcie Apps.

  • iDriveSafe2